در این قسمت تلاش میکنم جوانب علم برنامه نویسی و معرفی مباحث متفاوت رو مورد بازبینی و مطالعه قرار بدم